"> افسردگی | نشانه های افسردگی چیست و چگونه با آن را کنترل کنیم؟ | مجله اینترنتی ربسونا

افسردگی

 • توسط حامدبر
 • ۹ ماه پیش
 • 0

افسردگی

افسردگی چیست؟

منظور از افسردگی حالتی میباشد که انسان بطور دراز مدت احساس سختی و ناراحتی میکند,پریشان حال و مضطرب میباشد و زندگی کسالت آور و دلتنگ کننده احساس میشود.وقتی که انسان دچار افسردگی شده باشد در رابطه با هیچ چیزی ابدا قادر به احساس خشنودی,رغبت و لذت نمی باشد

برای انسان افسرده شروع کردن انجام کارها بسيار سخت و مشگل بوده و خيلی زود خسته ميشود. گرفتن تصميم ها غالباً مشگل ميباشند،همانطور تمرکز مثلاً بر روی امر تحصيل کردن يا خواندن. شخص مبتلاء به افسردگی غالباً دچار مشگلات مربوط به خوابيدن ميباشد. بيدار شدن سحرگاهی برای او چيزی معمولی است. گاه گاهی برای شخص مبتلاء به افسردگی مشگل خواب رفتن وجود دارد يا اينکه خواب او ميتواند سطحی بوده و حالت خواب و بيداری داشته باشد.

از طرف ديگر در گاهی از اوقات خوابيدن بيش از حدّ هم ميتواند به افسردگی مربوط بوده باشد. نداشتن اشتها به غذا و کم شدن وزن غالباً مربوط به افسردگی ميباشند، گاهی از اوقات انسان مبتلاء به افسردگی ميتواند حريصانه و بيش از اندازه نيز غذا بخورد.انسان مبتلاء به افسردگی غالباً حالت بر انگيختگی و تهييج شدگی داشته و ممکن است که برای او بودن در جمع ديگران و مصاحبت با آنها مشگل بوده باشد. همچنين متّهم کردن خود و آنهم بيش از اندازه چيزهائی عادّی هستند.

بیشتر مواقع وقتی احساس بی حوصلگی و اندوه می کنید، افسرده نیستید. غمگین بودن و یا بی حال و حوصله بودن بخش بزرگی از زندگی ست و نمی توان از آن پرهیز کرد.هنگامی که زندگی به کامتان نیست، چه مسئله بگومگو با همراه زندگی تان باشد، چه درگیری با رئیس و یا بیماری فیزیکی، روحیه ی شما خراب می شود.بیشتر اوقات وقتی روحیه تان را از دست می دهید، افسرده نیستید. غمگین بودن و یا بی حوصله بودن قسمت بزرگی از زندگی ما را تشکیل می دهد و نمی توان از آن فرار کرد.هنگامی که زندگی روی خوش به شما نشان نمی دهد، چه مشکل اختلاف با شریک زندگی تان باشد، چه عدم توافق با رئیس و یا بیماری جسمی، غمگین می شوید.

عوامل مؤثر در بروز افسردگی

امروزه به دلیل تغییرات سبک زندگی، شاهد افزایش بروز افسردگی در جوامع نسبت به دهه های اخیر بوده ایم. تاکنون مکانیسم دقیق ابتال به این بیماری کشف نشده است و بروز آن در فرد، دالیل مختلفی
میتواند داشته باشد؛ این دالیل ترکیبى از عوامل ذیل میباشند:

 • ژنتیکى
 • بیولوژیکى
 • محیطى_روانى _ اجتماعی

نشانه های افسردگی

1 -خلق پایین (احساس بیقراری، عصبانیت و دلخوری زودهنگام)
2 -نگرش منفی نسبت به آینده
3 -احساس پوچی
4 -گوشه گیری، احساس غم و اندوه، ناامیدی، گریههای مکرر و …
5 -کم خوابی یا پرخوابی (خواب بیش از حد، یا مشکل در به خواب رفتن)
6 -داشتن دردهای مبهم یا حاد و عدم بهبود با درمانهای معمول
7 -کاهش یا افزایش در اشتها
8 -احساس گناه، درماندگی یا بیارزشی
9 -خستگی مفرط
10 -اشکال در تمرکز و تصمیم گیری

چگونه بر افسردگی غلبه کنیم؟

درمان افسردگی

1 -همواره یک برنامه منظم داشته باشید.
در واقع با پیروی از یک طرح مشخص، در وقت خود صرفه جویی میکنید. با برنامه ریزی فعالیتهای روزانه هم مدت زمانی را به کار تخصیص میدهید وهم وقتی را برای لذت بردن در نظر میگیرید.
2 -اهدافتان را مشخص کنید.
فقدان دید روشن نسبت به آینده، مهمترین منبع اضطراب و نگرانی است. داشتن چشم انداز روشن نسبت به آینده، پلی بین گذشته، حال و آینده ایجاد میکند که با این یکپارچگی، زندگی معنا مییابد.
3 -به طور منظم به ورزشی که برایتان مناسب است، بپردازید.
فعالیت بدنی مداوم دارای منفعتهای فراوانی برای غلبه بر افســردگی است. ورزش باعث آزاد شدن اندورفین میشود که سیستم ایمنی طبیعی بدنتان را تقویت و خلق و خویتان را بهتر میکند. علاوه براین، مزایای سالمتی دیگری از قبیل کاهش فشار خون، محافظت در برابر بیماریهای قلبی، سرطان وافزایش اعتماد به نفس را به دنبال دارد. کارشناسان نیم تا یک ساعت ورزش متوسط مانند پیاده رویسریع را (حداقل سه تا چهار بار در هفته)، توصیه می کنند. تنها کافی است چند دقیقه با دوست خود پیــادهروی کنید و به مرور زمان میزان فعالیت بدنی خود را افزایش دهید؛ با این کار از نظر فیزیکی بهبود یافته و الگوی خوابتان نیز کیفیت بهتری خواهد یافت.
4 -تغذیه صحیح باعث بهبود افسردگی و ارتقاء سالمت روحی و توانایی ذهنی میشود.
کمبود مواد مغذي در اثر يک رژيم نامناسب، اثرات بسيار بدي بر روي حافظه، تمرکز، رفتار و حاالت روحي فرد دارد. تغذیه صحیح هم میتواند از بروز افسردگی پیشگیری كند و هم در درمان آن مؤثر است. افسردگی نقش مهمی در تغییرات اشتها دارد؛ لذا در برخی اشخاص وزن زیاد گردیده و عدهای  با کاهش وزن مواجه می گردند. بعضی مطالعات حاکی از این حقیقت است که اسید چرب امگا ۳ و فولیک اسید به تغییر خلق و خو و رفع افسردگی کمک میکند.
5 -چرخه خواب- بیداری خود را تنظیم کنید.
افسردگی با خواب راحت در ارتباط میباشد. بعضی افراد مبتال به افسردگی بیش از اندازه میخوابند و بعضی نیز از بیخوابی رنج میبرند. جهت درمان افسردگی بهتر است الگوی خواب را نیز اصالح کنید.
6 -افکارتان را تغییر دهید.
در دوران ابتال به افسردگی، افزایش تدریجی احساسات منفی نسبت به گذشته و ترس از گرفتار ماندن در شرایط دشوار کنونی، اوضاع را وخیم تر میکند. در واقع ذهن فرد افسرده تمامی مسائل را برایش مشکل و غیرقابل تحمل میکند. زمانــی که از موضوعی رنج می برید، به طــور مرتب آن را ارزیابی نکنید و با کمترین دغدغه فکری،اجازه دهید، گذشــت زمان آن را حل کند.

در حقیقت زمانی که مشــکالت محیطی با فرآیندهای ذهنی حمایت نشــوند توانایی اشــخاص در چگونگی برخورد با شرایط دشوار، با تفاوت چشمگیریروبه رو خواهد شــد. بنابرین جهت رســیدن به آرامش بیشتر با افکار منفی، مبارزه کرده و مسائل را بزرگ جلوه ننمایید. بیشــتر مردم هنگام اندوه و ناراحتی، ســیلی از افکار مختلف و ناخوشایند را تجربه میکنند، اما متوجه نیستند که این پدیده نه تنها چیزی را تغییر نمیدهد بلکه صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشــت.

جهت رهایی از افســردگی، به جای فکر کردن به گذشته به زمان حال بیاندیشــید. از مقایسه زمان فعلی با روزهای گذشــته دست بردارید، این که اکنون چه دارید و  چگونه میتوانیــد با امکانات فعلی بحران را از سر بگذرانید مهم است. در حقیقت زمانی که دچار افسردگی شــدهاید باید مراقب باشید با افکار غلط به وضع بد خود دامن نزنید. تنها باید بپذیرید که مشــکلات و ناراحتی های معمول زندگی زودگذر هستند و طی زمان برطرف و آنگاه رهایی از افسردگی آسانتر میشود.
7 -از نور طبیعی بهره مند شوید.
نور خورشید با تنظیم سطح سروتونین و افزایش گردش خون مغزی عملکردهای شــناختی را تحت تأثیر قرار میدهد و به بهبود کارکرد بدن کمک میکند. بنابرین به محض بیدار شدن، پردهها
را کنار بزنید تا نور بیشتری به درون اتاق بتابد. در هر فرصتی از منزل خارج شده و در معرض تابش نور خورشید قرار بگیرید.

دوست نزدیک در هنگام افسردگی

فراموش نکنید یکی از سریعترین راهها برای مبارزه با افسردگی ایجاد ارتباط با دیگران فرادی که به آنان علاقه مند هســتیدمیباشد؛ از اطرافیانتان دوری نکنید.با کسی که دوستش دارید در مورد موضوعی لذتبخش صحبت کنید.

 

عالوه بر به کار بســتن موارد فوق، در صورت عدم دریافت پاســخ مطلوب درمانی، عملی ترین و مهمترین راه درمان، استفاده از داروهای ضدافسردگی طبق نظر و تجویز پزشک است که انواع مختلف دارند. هر بیمار ممکن است به یک یا چند نوع داروی خاص، پاسخ مناسبی دهد. در اکثر موارد، درمان دارویی همراه با بهره گیری از خدمات مشاوره و روان درمانی تاثیر بسزایی در درمان بیماران به همراه خواهد داشت.

امروزه بیماری افسردگی یکی از امراض رایج در میان اقشار مختلف جامعه است؛ هر روزه با تنش های ارتباطی و محیطی بسیاری رو به رو هستیم اما مصرف خودسرانه دارو، راه فرار از این دسته مشکالت  نیســت.

نکته مهم
نکته قابل توجه مصرف نابجا و غیرمنطقی داروها توسط بیماران میباشد؛ بدین صورت که با نسخه سابق و بدون هماهنگی،اغلب بیماران، پس از مراجعه به پزشک و پایان دوره مصرف، مجددا اقدام به تهیه و مصرف نادرست داروها میکنند. در صورتی که این داروها برای دوره مشخصی تجویز باید نظر پزشک را جویا شد. ضمن این که باید یادآور شدمی شوند و برای مصرف دراز مدت آنها حتما دوز مصرفی این داروها برای افراد مختلف نیز، متفاوت است و مصرف خودسرانه آنها میتواند مشکلات زیادی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد. قابل ذکر است که نه تنها مصرف دارو باید با دستور پزشــک صورت گیرد بلکه قطع ناگهانی و بدون علت آن نیز تشدید حاالت اضطرابی، بروز مشکالت مرتبط و احتمال بازگشت دوباره افسردگی را در پیش خواهد داشت.

در سالهای اخیر دسترسی مردم به اطلاعات پزشکی افزایش چشمگیری داشته است به طوری که با ترویج فرهنگ نادرست خوددرمانی، با بروز کوچکترین مشکلی، افراد شروع به جست و جو درباره بیماری احتمالی و روشهای درمانی کرده و بدون اینکه نگران عوارض خوددرمانی باشــند، به انواع و اقســام داروهای پیشــنهادی روی آورده که بدون مشورت با پزشک و با توصیه و پیشنهاد نابجا و غیرمنطقی بوده است. جهت انتخاب روشهای صحیح درمانی، دانستن منافع و مضرات درمانهای دارویی و خطراتی که با مصرف آنها سلامت شخص را تهدید میکند، بسیار مهم است.
اگر نشانه هایی از افسردگی را در خود یا نزدیکان مشاهده کرده اید در مورد گزینه های مختلف درمانی، وقت بگذارید. در بیشتر موارد ترکیبی از درمان های مختلف از قبیل حمایت اجتماعی، تغییر در شیوه زندگی و همچنین مراجعه به افراد حرفهای نظیر روانشناس، روانکاو و یا روانپزشک بسته به شدت حالت و عالئم بیماری، بهترین نوع معالجه است.

 

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code