"> مجموعه ای از تصاویر زمینه موبایل جدید| جدید ترین تصاویر زمینه موبایل | مجله اینترنتی ربسونا
 • خانه
 • <
 • متن
 • <
 • مجموعه عکس زمینه موبایل جدید

عکس زمینه موبایل جدید

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد
و هر گناهکار آینده ای
پس ، قضــــــــاوت نکن

ماشین سبز نصفه

اما تو کوهِ دَرد باش
طاقت بیار و مَرد باش

لبخند آبی

هر لحظه با گذشته وداع کن. در دنیای
شناخته بمیر تا به دنیای ناشناخته
راه یابی،با مردن و لحظه به لحظه
تولد یافتن خواهی توانست زندگی را
زندگی کنی و مرگ را نیز هم!

گل آتش گرفته

عدم وابستگی،به معنای ترک کردن
خانه وخانواده و پناه بردن به جنگل
نیست،چرا که هیچ گونه تضمینی
وجود ندارد که در سکوت و تنهایی
جنگل نیز خیال خانه و خانواده هنوز
در ذهن شما وجود نداشته باشد!

گربه روی نیمکت

گریه برای گذشتگان،آنان را زنده نمیکند
و از مرگ ما هم جلو گیری نمی کند!

کارتونی زبانی

تمام بد بختی ها از زمانی آغاز شد که
به این فکر افتادیم که شاید چیزی
بهتر نیز و جود داشته باشد!

عصبانی

کسی که می پرسد،تا پنج دقیقه احمق است،
کسی که نمی پرسد برای همیشه احمق می ماند!

شیر

اعتراف به ایمان یک انسان،در
اعمال اوست نه در گفته هایش!

شمشیر دودی

با مدرک، با پول، با شوهر، با این چیزها ؛
آدم خوشبخت نمی‌شود …!
باید درد زندگی را تحمل کرد ،
تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند…
چشم‌هایش
بزرگ علوی

شمشیر آتشین

نقل است که:
پروکوپیوس
مورخ معروف رومیِ عصر ساسانیان
در مورد ایرانیان گفته است:
من نمیدانم ایران چه آبی دارد!
که بذر نهایتِ میهن دوستی را
در جان مردمانش پرورش میدهد!

شکاف آسمان

کسی که به خودش
دروغ می گوید و به دروغ
خودش گوش میدهد،
کارش به جایی خواهد رسید
که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد !
داستایوفسکی

سیاره ها رنگی

یـه فکر مثبت کوچولو اول صبح
میتونه کل روزت رو تغییر بده
پس لبخند بزن دوست خوبم
چـون لبـخنـد تـو زیـبــاست

سنگ های رنگی

قدر پول باید به اندازه‌ای نزد یک جنتلمن ناچیز باشد
که نبودش نتواند آرامش او را برهم زند.
قمارباز اثر فیودور داستایوسکی

آتش فشان فوران کرده

احساس می‌کنم دشوارترین کارها برای نویسنده – دست‌کم برای من – زندگی کردن است.
واقعاً چگونه باید زندگی کنم؟ همیشه احساس می‌کرده‌ام بلد نیستم زندگی کنم
و آیا برای دیگران، دشوارترین امور زندگی‌کردن نیست؟ چقدر دشوار است زندگی‌کردن!
فقط پس از اینکه کاری در نوشتن انجام می‌دهم،
تازه به یاد می‌آورم که گویا در حین کار، مشغول زندگی‌کردن بوده‌ام و بس!
و چه ثمر؟ چون وقتی به یادش می‌افتم که دیگر گذشته است!
او را که خبر شد، خبری باز نیامد!
 نون نوشتن اثر محمود دولت آبادی

آجر های رنگی زیبا

دلا یاران سه قسمند گر بدانی.
زبانی اند و نانی اند و جانی.
به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.
ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی
مولانا

اسب آتشین

برای کفشی که
همیشه پایت را می زند
فرقی نمی کند
تو راهت را
درست رفته باشی یا اشتباه
هرمسیری را با او
همقدم شوی
باز هم
دست آخر
به تاول های پایت میرسی
آدم ها هم به کفش ها
بی شباهت نیستند
کفشی که همیشه پایت را می زند
آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه دردی را تحمل کردی
تا با او همقدم باشی

ببر از نیم رخ

عشقت به هزار پادشاهی اَرزد
وصلِ تو ز ماه تا به ماهی ارزد
آن را که رخی بود بدین زیبائی
انصاف بده که هرچه خواهی ارزد…
عطار

بدن اهنی

گوسفندان تمام عمر از گرگ می ترسند
اما در نهایت
این چوپان است که
آنها را “می خورد”

چشم قلبی زیبا

ناصر خسرو تا چهل سالگی شرب مدام میکرد…
در چهل سالگی بود که خواب حج میبینه و مرد دین میشه و به سفر حج میره
پنج بار به سفر حج میره که جمعا ۱۵سال از عمرش رو در سفر حج گذروند.
پس از ۵ سفر ، دیگه به حج نرفت !
اهل شهر به ناصر خسرو گفتن چرا دیگه به حج نمیری ؟
گفت ؛ در سفر آخرم در راه رفتن به حج در میانه راه یکی از هم قطاران غذایی نداشت
رویش نمیشد تا از کسی غذایی طلب کند، دیدم به یکباره از شدت ضعف در حال موت است؛
خرمایی داشتم به او دادم و حالش بهبودی یافت… در آن لحظه به ناگاه گمان کردم که کعبه را طواف مینمایم
که گفته می شود شیخ بهایی نیز در رابطه با این داستان شعر زیر را سروده است:
همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پابرهنه رفتن
ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر ندارد
که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

خفن استخونی

بعضی اوقات روباه باش که دام ها را
تشخیص دهی و گاهی شیر باش که
گرگ ها را بترسانی!

خنده

اعتراف به ایمان یک انسان،در
اعمال اوست نه در گفته هایش!

دود خفن

کسی که می پرسد،تا پنج دقیقه احمق است،
کسی که نمی پرسد برای همیشه احمق می ماند!

دود ماورا

آنچه را که از صمیم دل بخواهید،
زندگی به شما خواهد داد!

زمین زیبا

اندیشه حقیر،انسان را حقیر نگه می دارد!
ذهن خود را از اندیشه ی ثروت سر شار کنید!

زمینه آتش فشانی

تنها ایمان به خداوند است که هر ایده
منفی وترس واضطرابی را از دل ها
می زداید و این تحول روحی، همه

زمینه زوزه گرگ

البته وقتی هدف هات رو می نویسی
باید تاریخ دقیق رسیدن به هدفت رو هم بنویسی

زمینه طنز زیبا

یاد داشت کردن هدف هایت نخستین
گام برای به واقیعت در آوردن آنها می باشد.

زمینه کوه زیبا

معلّم وارد کلاس شد، تصمیم داشت از علم روانشناسی که آموخته بود، استفاده کند
پس رو به کودکان خردسال کرده گفت:
“هر کس که تصوّر می‌کند احمق است، برخیزد بایستد.”
کسی تکان نخورد و جوابی نداد.
بعد از لحظاتی، کودکی برخاست.
معلّم با حیرت از او پرسید:
“تو واقعاً تصوّر می‌کنی احمقی؟”
کودک معصومانه گفت:
“خیر آقا؛ ولی دوست نداشتم شما تنها کسی باشید که ایستاده است!

زمینه گربه ای

موشى در خانه ى صاحب مزرعه تله موش دید،
به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند : تله موش مشکل توست به ما ربطى ندارد.
ماری دمش در تله موش گیر کرد و زن مزرعه دار را که آنجا بود گزید…
از مرغ برایش سوپ درست کردند و گوسفند را براى عیادت کنندگان از زن مزرعه دار، سر بریدند.
زن مزرعه دار زنده نماند و مرد گاو را براى مراسم ترحیم کشتند.

در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه مى کرد
و به مشکلى که به دیگران ربط نداشت فکر می کرد .

زمینه گربه

ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ دارو خانه ﺷﺪ ﻭ با زبان
ساده ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ .
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺸﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ؟
ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ ﻫﺎ …
ﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ ، ﺩﺳﺘﺎﻡ ﺯﺑﺮ ﺷﺪﻩ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﻢ .
ﺍﮔﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺪﻩ
ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ،ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺵ ﯾﺦ ﺯﺩ ..
ﭼــﺮﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧــﺞ ، ﺷــــﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑــﺎﺯ ، ﻫـﻤــﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒــﻪ ﻗــــﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـــﺪ.

زمینه گل صورتی

ما انسانهای عجیبی هستیم!!!
وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد
با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم
بعد به یه کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم
و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم
و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم!!!
شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم
شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم

 

مطلب پیشنهادی
عکس گوزن خیره به عکس
۰/۵ (۰ Reviews)
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code