"> نقل و انتقال تلفن در همراه اول | مجله اینترنتی ربسونا

نقل و انتقال تلفن در همراه اول

  • توسط reza kazemi
  • ۷ ماه پیش
  • 0
انتقال خط تلفن در همراه اول

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه اول تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. در نقل و انتقال تلفن در همراه اول خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نقل وانتقال تلفن همراه اول :

مشترکین تلفن همراه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نموده  و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل وانتقال اقدام نمایند.

شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:

۱. مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده

۲. اصل و تصویرکارت ملی انتقال دهنده

۳. اصل و تصویر کارت ملی انتقال گیرنده

۴. سیم کارت فعال

۵. پرداخت صورتحساب میاندوره (تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)

۶. ارائه کدپستی ۱۰رقمی انتقال گیرنده

۷. تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت  

حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا وکيل قانوني آنها، تنظيم و تکميل سند نقل و انتقال، درج امضا و اثرانگشت طرفين، تکميل فرم تعهدات توسط انتقال گيرنده يا وکيل قانوني وي، برگه مشخصات تلفن هاي همراه اعتباري و يا اقرارنامه تاييدشده، اارائه اصل و تصوير کارت ملي انتقال دهنده و انتقال گيرنده (در صورتي که يکي از طرفين داراي شخصيت حقوقي باشد، ارائه روزنامه رسمي شرکت، معرفي نامه نماينده ي مربوطه و کارت ملي وي، الزامي است)، ارائه اصل و تصوير وکالتنامه قانوني (درصورت مراجعه وکيل جهت نقل و انتقال)، هزينه نقل و انتقال از ميزان اعتبار مشترک کسر مي گردد.
توجه در نقل و انتقال تلفن در همراه اول:
 ۱. به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

۲.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده  به  سن قانونی نرسیده باشند، حضور ولی  قهری (پدریا جد پدری )  الزامی    می باشد. ( ارائه اصل وتصویر کارت ملی ولی به همراه تصویر شناسنامه مالک الزامی است).

۳.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده لیکن از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، ارائه حکم رشد نیزهمراه با مدارک مورد نیازجهت نقل و انتقال الزامی می باشد.

۴.درصورت مهجور و یا غیررشید بودن انتقال دهنده جهت  نقل وانتقال ، ارائه قیم نامه وچنانچه درقیم نامه نقل وانتقال اموال ، منوط به اجازه از اداره سرپرستی باشد اخذ اجازه نامه از اداره سرپرستی نیزالزامی می باشد.

۵. درصورت تعویض سیم کارت ، انتقال دهنده پس از گذشت بیست روز می تواند نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.

۶. به موجب مصوبه کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز به فروش هرگونه سیمکارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نمی باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

Deprecated: WP_Query از نگارش 3.1.0 از رده خارج شده! caller_get_posts تاریخ‌گذشته است. به جای آن از ignore_sticky_posts استفاده نمایید. in /home/rebsonai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4997

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code