پروفایل زیبا 

نور به دست در شب

“خیال تو در هَمه عــالــم
بِرَفت و بازآمد…”
“که از حضور تو♥️خوشتَر
ندید جایی را…”

نشان پیروزی سرباز

وقتی مرا بغــــــــل میکنی
چنان جاذبه ی آغوشـــــت
به جاذبه زمین غلبـــــه میکند
که روحم به پــــرواز در می آید…

میز و صندلی دو نفره

همه چیز بستگی به هوای دلت دارد
حال دلت ڪه خوب باشد
همه دنیا به نظرت زیباست
آدم‌ها همه شان دوست داشتنی اند
وهمه را می توانی ببخشی
حتی چراغ قرمز برایت
مڪثی دوست داشتنی می شود
ڪه لحظه‌ای پا را از روی پدال برداری
و بتوانی فڪرڪنی
به چیزهایی ڪه دوست داری!
حال دلت ڪه خوب باشد
حتی می شوی همبازی بچه ها
برای عزیزانت وقت می گذاری و
یڪ دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است!!
وچقدر لذت دارد
ڪه آدم حال دلش خوب باشد!

ماه در دست

حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید
بفرستند رفیقان به تو این بندش را:
منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر
لای موهای تو گم کرد خداوندش را

گلدون پر از گل

“نمی‌توانی به‌عقب برگردی و شروع را عوض کنی،
ولی می‌توانی از جایی که هستی آغاز کنی
و پایان را عوض کنی.”

گل سفید صورتی

گندم هاي هفت سين
به گندمهاي آسياب گفتند
قصه ی ما
گر چه نان نداشت
اما پاياني سبز داشت
پايان امسالتون سبز 

گل در لیوان

اگه بعد هر لبخندی
خدارو شکر نکردی
حق نداری بعد هر
اشکی گله مندش باشی . . .

 

گربه ناز

اطمینان می دهم زمانی که
از رویدادهای نا خوشایند
عبرت گرفتی؛دیگر آن رویدادها
برایت رخ نخواهد داد.

قهوه

سرانجام روزی
به حکمت
همه اتفاقات زندگیتان
پی خواهید برد
پس فعلابه سردرگمی هابخندید
ازمیان اشکها
لبخندبزنید
وهمواره به خودتان یادآوری کنید
که پشت هرحادثه ای
دلیلی نهفته است

قهوه بالکن

انسان ثروتمندی در شهری زندگی می کرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمی کرد،
فرزندی نداشت و تنها با همسرش زندگی می کرد، در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان می داد

روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر می شد،
مردم هر چه او را نصیحت می کردند که این سرمایه را برای چه کسی میخواهی
در جواب می گفت نیاز شما ربطی به من ندارد، بروید از قصاب بگیرید

تا اینکه او مریض شد، احدی به عیادت او نرفت
این شخص در نهایت تنهایی جان داد و هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود،
همسرش به تنهایی او را دفن کرد !
+ اما از فردای آن روز اتفاق عجیبی در شهر افتاد،
دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد
او گفت کسی که پول گوشت را می داد دیروز از دنیا رفت !

قایق کاغذی

انسان های بزرگ راجع به ایده ها صحبت می کنند
انسان های متوسط راجع به اتفاقات
و انسان های کوچک در مورد افراد …!

عکس کتاب

زمانی که استالین فوت کرد خروشچف جانشین او در کنگره حزب کمونیست شروع به باز گویی جنایات استالین کرد.
همه حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین اینچنین تند انتقاد میکند.
در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد: پس تو آن زمان کجا بودی؟
سالن ساکت شد. خروشچف رو به جمعیت گفت: چه کسی این سوال را پرسید؟
هیچکس جواب نداد. دوباره گفت: کسی که این سوال را کرد بایستد، اما هیچ کس بلند نشد.
خروشچف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: در آن زمان من جای تو نشسته بودم!

خاطرات_خروشچف

عشق

از مادرم پرسیدم
اگر بهشت حق توست
چرا زیر پایت گذاشتن
گفت:
بهشت را زمین گذاشتم
تا تورا در آغوش بگیرم

طوفان بالای شهر

در کوی نیک نامان
ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی
تغییر ده قضا را…

حافظ

صورت نصفه دختر

بهار؛می تواند نام تو باشد
وقتی که در همهمه یِ سبزِ دلم
دوستت دارم هایت
شکوفه می زنند

صدف و مروارید

هرکسی یک دلبر جانانه دارد

من #تو را

شوت مااه

به تصویر زیبای تو نگاه می کنم
و مهربانی ات …
که حتی از پشت قاب شیشه ای هم
به من لبخند می زند
دلتنگی ات
رودخانه ای ست
که به دریا نمی رسد…!

شهر از پشت سیم

شادمان گفتی از آن عاشق تنها چه‌ خبر
خبری نیست، بپرس از غم دنیا چه خبر؟
خاطرم هست رقیبان پر از کینه‌ی من
هم‌نشینان تو بودند، از آن‌ها چه خبر؟
همه لب‌تشنه، تو دریایی و من ماهی تنگ
از کنارآمدگان با لب دریا چه‌ خبر؟
زاهدی دست به گیسوی رهای تو رساند
عاشقی گفت که از عالم بالا چه خبر؟
باز دیروز به من وعده فردا دادی
آه پیمان‌شکن از وعده فردا چه خبر؟

زوج بند کفش

ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ…
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺯﺧﻤﯽﺍﻧﺪ!
ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ!
ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ!
ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺫﻫﻦﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ!
ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﺍﻧﺪ!
ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ!!
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭ کنیم بهترﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ…
ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺭﺍ…
ﻫﻤﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ‌ایم!

یاﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺷﻮﺩ…
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﭘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ…
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ…
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﯾﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ…
ﺑﺎ ﯾﮏ “ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﯾﻢ…”
ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ “ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﯿﻢ…”
ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ!
ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺳﻌﻲ کنیم ﻫﻮﺍﻱ ﺩﻝ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ بیشتر ﺩﺍشته ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ!!

زوج بر تپه

زندگۍ
شاید یک خیابان دراز است
یا عبور گیج رهگذرۍ
کہ کلاه از سر بر مۍ دارد
و بہ یک رهگذر دیگر میگوید

فروغ فرخزاد

دختر کوچولو کارتونی

تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن
که ندارد دل من طاقت هجران دیدن
عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند
خویشتن بی‌دل و دل بی سر و سامان دیدن
با وجود رخ و بالای تو کوته نظریست
در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن

سعدی

دختر در شب سرخ

امروز کاری کن
که خودت در آینده از خودت
تشکر کنی!

چرخ وفلک

هرگز به کسی که به شما دروغ می گوید
” اعتماد “نکنید
هرگز به کسی که به شما اعتماد می کند
” دروغ “نگویید

چای و کتاب

به امواج اقیانوس نگاه کن.
هرچه موج ها بالا تر میروند،فرودی که به دنبال آن فرا می رسد ،عمیق تر است.
زمانی تو موجی ،و زمانی دیگر گودی خالی هستی که پس از آن فرا می رسد.
از هر دوی اینها لذت ببر__به هیچ یک از آن ها معتاد نشو.
نگو:دوست دارم همیشه در اوج باشم،این ممکن نیست.صرفاًاین یک واقعیت را ببین؛این ممکن نیست.
هرگز چنین چیزی رخ نداده و هرگز نیز رخ نخواهد داد.این به سادگی غیر ممکن است_جزو طبیعت امور نیست.
پس چکار باید کرد؟
از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد لذت ببر و وقتی نوبت به دره فرا رسید_از دره لذت ببر.
دره چه اشکالی دارد؟پایین بودن چه اشکالی دارد؟
آن به معنی استراحت است.قله یعنی هیجان ،و هیچکس نمی تواند مدام در هیجان به سر برد.

اُشو

جنگ

امیدوارم ازته
دل یه آمین بگین
الهی
پشت وکنارتون
هیچ وقت خالی نشه
پشت سرتون دعای
خیروالدین
وکنارتون نگاه
وحضور گرم خداوند باشه

جزیره قلبی

مثلن داریم چت میکنیم
یهو بگه عاشقتم (:

پیاده رو شهر

بوسه
می بخشم…
ولی خود غافلم…
كاين دل ديوانه را معبود كيست…

پر در گل

مى‌دانى كه هيچ عجله‌اى ندارم؛
‏يک‌روز به تو ياد خواهم داد
‏كه تنها چيز قابل تحمل در اين جهان
‏عشق است و بس…

بوسه ماه

بعضیا رو نباید تحویل میگرفتیم
ولی گرفتیم …
به بعضیا نباید رومیدادیم
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف میزدیم
ولی زدیم …
این از سخاوت ماست نه حماقت …
واسه هرکسی باید به اندازه ی جنبش مرام خرج کرد
ولی حیف ما خیلی ولخرجیم …

بر فراز ابرها

هميشه فرصتی برای شروع كردن می توان يافت،
در حالی که ما اکثر اوقات

به تمام کردن فکر می کنیم …

يوستين گردر

بالن شمع

میدونید عید یعنی چی؟
ع=عزیزان
ی=یادتون باشه
د=دوست تون دارم
عیدتون پیشاپیش مبارک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code