"> روانشناسی Archives | مجله اینترنتی ربسونا
  • افسردگی

    منظور از افسردگی حالتی میباشد که انسان بطور دراز مدت احساس سختی و ناراحتی میکند,پریشان حال و مضطرب میباشد و زندگی کسالت آور و دلتنگ کننده احساس میشود.وقتی که انسان دچار افسردگی شده باشد در رابطه با هیچ چیزی ابدا قادر به احساس خشنودی,رغبت و لذت نمی باشد
    • توسط حامدبر
    • ۹ ماه پیش
    • 0