"> انگیزشی Archives | مجله اینترنتی ربسونا
  • عکس شیر

    عکس های شیر  همراه متون انگیزشی بزغاله ای روی پشت بام بود و به شیری که از پایین عبور می کرد توهین میکرد و ناسزا می گفت… شیر گفت: این تو نیستی که به من ناسزا می گوید، بلکه این جایگاه توست که به من ناسزا می گوید..! مبادا بوسیله جایگاهت به دیگران توهین کنی، […]
    • اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
    • ۱۱۷
    • ۰