"> سردار سلیمانی Archives | مجله اینترنتی ربسونا
  • مجموعه عکس زمینه موبایل سردار سلیمانی

    عکس زمینه سردار سلیمانی این خوی خبیثانه دشمن را نمی توان عوض کرد. تو با درایتت و با نقشی که برای کشور می آفریدی، در وجود آنها ترس ایجاد کردی. از ترسشان از راه آسمان به تو حمله بردند و تو را آسمانی کردند. آسمانی شدنت مبارک سردار راه خدا. این را بدان که یاد […]
    • فروردین ۴, ۱۳۹۹
    • ۲۴
    • ۰