"> همستر سوری Archives | ربسونا
  • همستر

    همستر جزو پستانداران خونگرم از خانواده جوندگان است كه در طبیعت، شب ها فعال است و در طول روز به استراحت می پردازد و دارای گونه های مختلفی است كه تنها برخی از آنها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود.
    • آبان ۱۱, ۱۳۹۸
    • ۲۰۵۳
    • ۲